Design & Layout

Grafisk design & prepress

Heldigvis tænker og drømmer vi ikke alle ens, og heldigvis er vores tilgang til en kreativ opgave forskellig. Duus & Kompagni har et netværk af forskellige grafiske designere, der alle har den optimale kombination af kreativitet, nysgerrighed og faglig kompetence. Alt foregår i tæt samarbejde med kunden, så vi på den måde sikrer, at produktet ikke alene får et kreativt og tidssvarende layout, men at det også lever op til de produktionsmæssige krav og kan føres ud i livet inden for de aftalte økonomiske rammer. Vi tilbyder design og layout, rentegning, billedbehandling, scanning, tekstombrydning, korrektur og filtjek.

Duus & Kompagni formidler design af logoer, brevpapir, visitkort, brochurer, kataloger, magasiner og tidsskrifter, årsrapporter, bøger, posters, kalendere, lærebøger, kampagnemateriale og meget andet.


Udarbejdelse af grafiske skabeloner

Duus & Kompagni kan levere brugervenlige skabeloner i Word, der gør det nemt for virksomhedens medarbejdere selv at lave trykklare publikationer i et design, hvor organisationens eller virksomhedens designlinje bliver overholdt. Det kan gælde produkter som løsblade, personaleblade, mindre foreningsblade, prislister, sortimentslister m.m., hvor designet ligger fast, mens indholdet varierer fra gang til gang.